Jan Sommerfeld byl zvolen do poradního sboru ČNSP

18. května 2018 se konala členská schůze Česko-německého spolku právníků (Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung – DTJV). Členská schůze volila nové představenstvo a poradní sbor. Do poradního sboru zvolila německého avokáta Jana Sommerfelda.

Německý advokát Jan Sommerfeld je členem poradního sboru Česko-německého spolku právníků

Po členské schůzi se konala odborná konference „50. let Pražského jara a odhodlání ke svobodě“ za účasti ministra spravdlnosti v demisi JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D.

Česko-německý spolek právníků byl založen v roce 1993. Mezi zakladatele spolku patři mimo jiné bývalý ministr Cyril Svoboda.

Článek o členské schůzi naleznete zde.

 

 

 

Jan Sommerfeld je soudní tlumočník pro jazyk německý

Ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. jmenoval německého advokáta Jana Sommerfelda soudním tlumočníkem pro jazyk německý. Nyní složil Jan Sommerfeld slib tlimočníka do rukou ministra správedlnosti.

Jan Sommerfeld působil již od roku 2013 v Německu jako soudní tlumočník českého jazyka. Provádí také překlady z českého do německého jazyka pro Soudní dvůr Evropské unie.

Německý advokát se stal členem německého spolku pro námořní arbitráž – je veden v seznamu rozhodců

Představenstvo německého spolku pro námořní arbitráž (German Maritime Arbitration Association) přijal německého advokáta Jana Sommerfelda, vzhledem k jeho specializaci na přeshraniční soukromě právní případy, jako člena. Členy spolku pocházejí nejen z Německa ale i z celého světa, například z USA, Velké Británie, Španělska, Nizozemska atd. Prvním členem spolku z České republiky je Jan Sommerfeld.

Zároveň vede spolek GMAA německého advokáta Jana Sommerfelda v seznamu rozhodců. Seznam rozhodců spolku GMAA najedete zde.

Jan Sommerfeld je veden v seznamu anglicky mluvících advokátů britské ambasády v Praze

Britská ambasáda vede seznam anglicky mluvících advokátů pro Českou republiku. Ke dni 04.12.2017 zařadila také německého advokáta Jana Sommerfelda, který poskytuje právní poradenství v oblasti německého práva v Praze, spolu s jeho kolegy z advokátní kanceláři Hartmanová & Steininger, do tohoto prestižního seznamu.

Výpis ze seznamu ambasády

Německý advokát se stal členem německého spolku pro mezinárodní dědické právo

Přeshraniční pozůstalostí, čím dál tím víc přibývají. V dnešní době se setkáme například se situací, že pozůstalost českého občana, který žil dlouhodobě v Německu podléhá německému právu, stejně jako pozůstalost německého občana, který dlouhodobě žil v na území České republiky, se řídí podle německého práva. Otázku, kterým právem se řídí pozůstalost, teď jednotně pro celou Evropskou unii upravuje nařízení Řím IV, které také připouští volbu práva v rámci poslední vůle.

Pro advokátní praxi to znamená, že se v každodenní práci můžeme setkat s nutností aplikace cizího právního řádu. Proto se stal německý advokát Jan Sommerfeld členem německého spolku pro mezinárodní dědické právo „Erben International e.V.“, který sdružuje odborníky na dědické právo z celého světa, kteří společně vydávají odborné publikace na úpravu dědického práva jednotlivých zemí celého světa v německém jazyce.

Profil německého advokáta Jana Sommerfelda na stránkách spolku najdete zde.

Spustili jsme portál Strafrecht.cz ohledně trestního práva v ČR

Společně s českými kolegy z advokátní kanceláře Mgr. Hartmanová & JUDr. Steininger, LL.M. jsme spustili informační portál Strafrecht.cz. Informujeme zde ohledně trestního práva v ČR hlavně v německém jazyce.

Informace ohledně trestního práva také v českém jazyce

Informace na stránkách Strafrecht.cz poskytujeme ale rovněž v českém jazyce. Dozvíte se tam podrobné informace o trestním právu hmotném a o průběhu trestního řízení.

Stránky Strafrecht.cz se zabývají zejména s následujícími tématy:

 • Jak probíhá prověřování a trestní stíhání?
 • Práva obviněného
 • Zadržení osoby podezřelého/obviněného
 • Vazba a podmínky výkonu vazby
 • Jazyk řízení, právo na tlumočníka
 • Podání obžaloby
 • Řízení před soudem prvního stupně
 • Trestní příkaz
 • Práva obžalovaného
 • Nutná obhajoba, právo na obhajobu bezplatnou
 • Odvolací řízení
 • Řízení proti uprchlému
 • Evropský zatýkací rozkaz (EZR)
 • Podmínky výkonu trestu odnětí svobody