Vzhledem k úzkým vztahům mezi Německem a Českou republikou jak v podnikání, tak i v soukromém životě, nabývá německé právo i pro podnikatele a občany v ČR v každodenním životě čím dál tím větší význam.

Německé právo v každodenním životě

Smlouvy se často řídí německým právem, a to buď ze zákona anebo na základě výslovné volby práva ve prospěch německého práva. Náhrada škody českého občana při autonehodě v SRN se zpravidla řídí německým právem. To samé platí i v případě pozůstalosti v Německu, která se často řídí také podle německého práva. I v oblasti rodinného práva, například v otázkách rozvodů, se můžeme setkat s nutností aplikování německého práva.

Německé právo hraje také velkou roli při podnikání, například při poskytování služeb do sousední země. Vnitřní vztahy obchodních společností německého práva se též řídi pochopitelně německým právem a to i v případě, že předmětná společnost je výlučně řízena a vlastněna českými občany.