Advokátní kancelář pro německé právo

Hledáte právní radu v oblasti německého práva? V tom případě jste zde na správném místě. Jako německá advokátní kancelář v Praze poskytujeme právní poradenství v oblasti právního rádu Spolkové republiky Německa v českém, německém a anglickém jazyce. Obraťte se na nás, pokud byste potřebovali zastupovat u německého soudu anebo úřadu.

TRESTNÍ PRÁVO

  Pokud jste v Německu obviněni z trestního činu a neovládáte německý jazyk, máte nárok na soudního tlumočníka. Náklady na tlumočníka zásadně…

Continue Reading

OBCHODNÍ PRÁVO

  V Německu existuje na rozdíl od České republiky stále ještě Obchodní zákoník. Spolu s Občanským zákoníkem upravuje většinu soukromoprávních poměrů mezi…

Continue Reading

DĚDICKÉ PRÁVO

Německé dědické právo a tím pádem také řízení o pozůstalosti se výrazně liší od české úpravy. Jeden z největších rozdílů spočívá…

Continue Reading

Váš německý advokát v Praze

Jan Sommerfeld

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE je advokát a Rechtsanwalt (německý advokát) s kanceláří v Praze.  Studoval na Gottfried Wilhlem Leibniz Univerzitě v Hannoveru (Německo) a Karlově Univerzitě v Praze. Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti německého práva v českém, německém a anglickém jazyce. Zaměřuje se na česko-německé, přeshraniční případy. Před jeho činností jako advokát působil mimo jiné na Velvyslanectví Spolkové republiky Německa a v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře v Praze. Jan Sommerfeld působí jako vědecký referent pro české a slovenské právo na prestižní vědecké instituci „Institut für Ostrecht München„.

Německá advokátní kancelář Sommerfeld se nachází přímo v centru Prahy nedaleko Karlovo náměstí. Zde se dozvíte víc o kanceláři.