Uzavření smlouvy vyžaduje také podle německého práva vždy konsenzus. Často ale k tomu dochází, že smlouva některé otázky vůbec, anebo jen nedostatečně upravuje. Dále může situace nastat, že některá strana porušuje povinnosti ze smlouvy. Následek takového porušení smluvních povinností může být povinnost k náhradě škody.

 

Smluvní právo v Německu: předmětem sporů jsou často:

 • pracovní smlouva
 • kupní smlouva
 • smlouva o dílo
 • nájemní smlouva
 • cestovní smlouva

Zajistíme pro Vás jako německá advokátní kancelář v Praze zejména:

 • mimosoudní korespondenci ve sporném smluvním vztahu
 • zastupování v soudních sporech před soudy v Německu
 • výpověď smluvního vztahu
 • odstoupení od smlouvy
 • uplatňováni nároku ze záruky, resp. garance
 • vyhotovení smlouvy podle německého práva