Jan Sommerfeld je soudní tlumočník pro jazyk německý

Ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. jmenoval německého advokáta Jana Sommerfelda soudním tlumočníkem pro jazyk německý. Nyní složil Jan Sommerfeld slib tlimočníka do rukou ministra správedlnosti.

Jan Sommerfeld působil již od roku 2013 v Německu jako soudní tlumočník českého jazyka. Provádí také překlady z českého do německého jazyka pro Soudní dvůr Evropské unie.