Dodali jste zboží do Německa, anebo jste tam poskytli služby, ale zákazník Vám nezaplatil? Na Vaše upomínky Váš německý klient vůbec nereagoval? V takovém případě byste měli včas reagovat Vy, abyste předešli situaci, že se Vaše pohledávka promlči.

Tříletá promlčecí lhůta v Německu

V Německu platí totiž podle Občanského zákoníku BGB zpravidla tříletá promlčecí lhůta pro pohledávky. Oproti tomu jsou rozsudky a platební rozkazy vydané německým soudem vykonatelné zásadně po dobu 30ti let. Běh promlčecí lhůty lze například pozastavit vyjednáváním o nároku, podání žaloby, anebo návrhu o vydání platebního rozkazu.

Platební rozkaz a rozsudek: vykonatelné tituly pro účely exekuce

Zkušenost naštěstí ukazuje, že mnohdy soudní řízení není nutné, neboť dlužníci často zaplatí pohledávky po platební výzvě advokátem. Někdy je ovšem soudní cesta nezbytná. Pro vymáhání pohledávky touto cestou nabízí německé právo hlavně řízení o vydání platebního rozkazu a klasickou žalobu. Cílem obou řízení je získání vykonatelného soudního titulu, který umožňuje provedení exekuce.

Kdy zvolit platební rozkaz?

Pokud je dlužná částka nesporná, může být řízení o vydání platebního rozkazu německým soudem rychlá a efektivní možnost, jak získat vykonatelný titul proti dlužníkovi, za předpokladu, že se dlužník proti uplatňování pohledávky nebude bránit. Výhodou v tom případě je, že soudní poplatky, které se hradí předem, jsou poměrně nízké a že nedochází ke zdlouhavému ústnímu jednání u soudu. To znamená, že můžete zahájit v nejideálnějším případě za relativně krátkou dobu exekuci.

Žaloba u německého soudu

Existují ovšem případy, ve kterých se neobejdete bez žaloby u německého soudu. Podle typu a výše pohledávky bude pro Vaši žalobu příslušný buď Obvodní soud (Amtsgericht) anebo Zemský soud (Landgericht) jako soud prvního stupně.

Žalobu se podává u věcně a místně příslušného soudu. Soud však doručí Vaši žalobu žalovanému až po zaplacení soudních poplatků.

Nárok na úroky z prodlení

Pokud se řídí smlouva, resp. závazek německým právem a dlužník je s plněním v prodlení, máte nárok na úroky z prodlení, které činí pět procentních bodů nad základní úrokovou sazbou. V případě, že se jedná o závazek bez účasti spotřebitele, činí úroky z prodlení dokonce devět procentních bodů nad základní úrokovou sazbou. Výši základní úrokové sazby pro účel určování úroků z prodlení stanoví dvakrát za rok Německá národní banka (Bundesbank). Přehled o základní úrokové sazbě najdete zde.

Pro efektivní vymáhaní Vaší pohledávky se postaráme o veškerou soudní a mimosoudní korespondenci.

Zajistíme pro Vás jako německá advokátní kancelář v Praze zejména:

  • Mimosoudní platební výzvu
  • Zastupování v řízení o vydání platebního rozkazu v Německu
  • Žalobu a soudní korespondenci
  • Zastupování v exekučním řízení