Při obchodních aktivitách v Německu stojí za úvahu podnikat formou právnické osoby. Velice oblíbená právní forma německých obchodních společností je GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Jedná se o společnost s ručením omezeným, která se podobá českému s.r.o.

GmbH vyžaduje 25.000 EUR základního kapitálu, pro UG stačí již 1 EUR

Základní kapitál v GmbH činí minimálně 25.000 EUR. Zákon připouští také založení společnosti s menším základním kapitálem než 25.000 EUR. Teoreticky stačí již 1 EUR pro založení společnosti. Aby se při obchodním styku poznalo, že tato společnost nemá to samé minimální kapitálové vybavení jako GmbH, se tyto společnosti však označují jako Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) anebo ve zkratce UG (haftungsbeschränkt). Omezená kapitálová vybavenost společností právní formy UG (haftungsbeschränkt) může samozřejmě vyvolat vůči společnosti určitou nedůvěru, na druhou stranu umožňuje i startupům založení obchodní společnosti za zjednodušených podmínek

Jeden společník stačí – jednatel zastupuje společnost

Pro založení německé obchodní společností GmbH a UG stačí jeden společník. Nejvyšším orgánem v těchto společnostech je Valná hromada. V případě jen jednoho společníka vykonává tento společník působnost Valné hromady. Jediný společník může být i zároveň jednatelem GmbH či UG.

V případě zájmu Vás podpoříme při založení GmbH:

  • Příprava stanov (společenská smlouva)
  • Zápis do Obchodního rejstříku

Dále jsme schopni Vás podpořit v souvislosti se založením společnosti v SRN při

  • Získání obchodní adresy v SRN
  • Založení bankovního účtu
  • Vyhledání účetní firmy a daňového poradce