V Německu existuje na rozdíl od České republiky stále ještě Obchodní zákoník. Spolu s Občanským zákoníkem upravuje většinu soukromoprávních poměrů mezi podnikateli. Přepravní právo a právo mezinárodní přepravy upravuje v Německu částečně též Obchodní zákoník.

Obchodní právo a podnikání v Německu: Obchodní společnosti podle německého práva

HGB (Handelsgesetzbuch, ve zkratce HGB) a Občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch, ve zkratce BGB) upravují dále také částečně právo obchodních společností, a to právo tzv. Gesellschaft bürgerlichen Rechts (ve zkratce GbR, společnost podle občanského práva), tzv. offene Handelsgesellschaft (ve zkratce oHG, srovnatelná s českou v.o.s.) a Komanditgesellschaft (ve zkratce KG, srovnatelná s českou k.s.).

Akciovou společnost (Aktiengesellschaft, ve zkratce AG), komanditní společnost na akcie (ve zkratce KGaA) a společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit begrenzter Haftung, ve zkratce GmbH) upravují zvláštní zákony.

Základní kapitál pro založení GmbH činí 25.000 EUR

GmbH je oblíbená jak u malých, tak i středních podniků. Existují ale také nadnárodní korporace, které využívají právě tento typ společnosti. Základní kapitál pro založení GmbH činí 25.000 EUR. Německé právo připouští ale také založení společnosti s ručením omezeným s minimálním základním kapitálem ve výši 1 EUR. Tento zvláštní typ německé GmbH se nazývá Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) – ve zkratce UG (haftungsbeschränkt). GmbH a UG (haftungsbeschränkt) lze založit také jedním společníkem.

Typická německá konstrukce: GmbH & Co. KG

V Německu se často setkáme také s typicky německou právní konstrukcí tzv. GmbH & Co. KG, popřípadě UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG. Jedná se přitom o komanditní společnost, ve které figuruje GmbH resp. UG (haftungsbeschränkt) jako komplementář, tedy plně ručící společník. Tato konstrukce má hlavně daňové důvody. KG se totiž podle německého práva stejně jako oHG a GbR nepovažuje za právnickou osobu. Z příjmů těchto společností tudíž společníci neplatí daň z korporace, ale pouze daň z příjmu fyzické osoby. U GmbH & Co. KG tedy mohou využít společníci výhody omezené odpovědnosti GmbH s daňovými výhodami komanditní společnosti.

Živnostenský řád a další zákony

Při podnikání v Německu je někdy ale nutno ještě zohlednit další právní předpisy, jako například Živnostenský řád (Gewerbeordnung) a Řemeslnícký řád (Handwerksordnung, HWO).

Jako německá advokátní kancelář v Praze nabízíme služby v oblasti německého obchodního práva

Pokud budete potřebovat poradit v oblasti obchodního práva v souvislosti s podnikáním v Německu, můžete se obrátit na naši německou advokátní kancelář v Praze.

Zajistíme pro Vás zejména:

  • všeobecné poradenství v oblasti německého obchodního práva
  • zastupování v oblasti německého obchodního práva u soudu a mimosoudně