Německé dědické právo a tím pádem také řízení o pozůstalosti se výrazně liší od české úpravy. Jeden z největších rozdílů spočívá především v tom, že v Německu nezahajuje notář řízení o pozůstalosti a neinformuje o tom potenciální dědice.

Pozůstalost a dědické právo v Německu:  notář nezahajuje dědické řízení – dědic se musí o vše postarat sám

Potenciální dědic, ať už ze zákona anebo ze závěti, se tedy musí o vše postarat sám a případně požádat u příslušného soudu o stvrzenku o dědictví. Jedná se při tom o veřejnou listinu, která žadatele prokazuje jako dědice například u banky nebo pro účely převodu nemovitostí nebo obchodních podílů v obchodních společnostech.

Německé dědické právo v řízení o pozůstalosti v ČR:

Někdy může nastat i situace, že se německé dědické právo aplikuje také v řízení o pozůstalosti u notáře v České republice. K takové situaci může například dojít, když zůstavitel žil trvale v Německu, ale zároveň měl nemovitý majetek na území ČR, anebo když německý občan žijící v ČR v poslední vůli určil, že se má jeho pozůstalost řídit německým právem.

Zastupování v oblasti německého dědického práva

Víme, že dědická řízení mohou být komplikovaná, obzvlášť když se toto řízení koná v zahraničí a v cizím jazyce. Proto pro Vás v případě potřeby zajistíme celou agendu související s dědickým právem a pozůstalostí v Německu.

Zajistíme pro Vás jako německá advokátní kancelář v Praze zejména:

  • Všeobecné poradenství v oblastí dědického práva, například v souvislosti s pořizováním poslední vůle podle německého práva: závět, odkaz, dědické smlouvy
  • Dědické řízení/řízení o pozůstalosti v Německu – zastupování
  • Zařídíme vystavení stvrzenky o dědictví u příslušného německého soudu
  • Zajistíme převod nemovitostí, obchodních podílů a bankovních účtů
  • Zastupování ve sporech o dědictví, zajištění veškeré soudní a mimosoudní korespondence