Rechtsanwalt Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE pochází z Německa a je německý advokát s kanceláří v Praze. Česká advokátní komora ho zapsala do seznamu evropských advokátů. Studoval na Gottfried Wilhlem Leibniz Univerzitě v Hannoveru (Německo) a Karlově Univerzitě v Praze. Poskytuje právní poradenství v oblasti německého práva v českém, německém a anglickém jazyce. Zaměřuje se na česko-německé, přeshraníční případy. Zároveň je v Německu zapsaný jako soudní tlumočník českého jazyka a jako soudník tlumočník jazyka německého v ČR. Dále pusobí jako překladatel odborných textů pro Soudní dvůr Evropské Unie.

Praktickou zkušenost získal v Německu při práci na Obvodním soudu v Neustadtu a. Rbge., Státním zastupitelství v Hannoveru, na Městském úřadě města Wunstorf a v advokátní kanceláři Kleine-Tebbe. V ČR působil na Velvyslanectví Spolkové republiky Německa, v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře (ČNOPK) a v advokátní kanceláři bpv Braun Partners a Mgr. Hartmanová & JUDr. Steininger, LL.M.

Německý advokát: Rechtsanwalt Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

STUDIUM & KVALIFIKACE

▪Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
▪Univerzita Karlova Praha
▪European Legal Practice Integrated Studies - praxe Evropského práva (Magsiter Legum Europae),
▪Právní vědy (Diplom-Jurist)
▪Soudní tlumočník českého jazyka v Německu, jmenován Zemským soudem v Hannoveru
▪Assessor, způsobilost výkonu funkce soudce v Německu (Ass.jur.)

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

Činnosti v České republice

▪Velyslanectví Spolkové republiky Německa v Praze
▪Česko-německá obchodní a průmyslová komora
▪Advokátní kancelář bpv Braun Partners
▪Advokátní kancelář Mgr. Hartmanová & JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Činnosti v Německu

▪Obvodní soud Neustadt a. Rbge./Zemský soud Hannover
▪Státní zastupitelství v Hannoveru
▪Městský úřad města Wunstorf, Region Hannover
▪Advokátní kancelář Kleine-Tebbe, Wunstorf
▪Univerzita Hannover, asistent (korektůry klauzurních prací v občanském právu)

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

▪Němčina
▪Čeština
▪Angličtina
▪Francouzština

ČLENSTVÍ

▪Advokátní komora Celle, Německo
▪Česká advokátní komora, zapsaný do seznamu evropských advokátů
▪Česko-německý spolek právníků, člen poradního výboru
▪ Erben International e.V. (německý spolek pro mezinárodní dědické právo)
▪Young Arbitrators Forum (YAF) při ICC