Úraz při sportování, autonehoda v Německu. Takové a další události mohou podle německého práva vést k nároku na bolestné.

Jak ale určovat výši bolestného podle německého práva? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, neboť se určuje bolestné pro každý případ individuálně. Přitom se mohou zohlednit mimo jiné typ a míra zranění, doba pracovní neschopnosti, trvalé následky úrazu apod.
Bolestné je podle německého práva jeden z mála případů, kde nemusíte v žalobě přesně vyčíslit Váš nárok. Máte možnost ponechat přesné vyčíslení Vašeho nároku na úvaze soudu. Důležité ale je, že budete moci prokázat Vaše zranění apod. Proto je nezbytné, že je necháte bezodkladně zjistit lékařem.

V případě autonehody je pojišťovna osoby, která odpovídá za nehodu, zásadně povinna také uhradit bolestné. Pří více poškozených osob to může znamenat i při méně vážné nehodě, nárok na několik set euro bolestného.
Chcete-li orientačně zjistit výši možného nároku bolestného podle německého práva, můžete se podívat na tabulku bolestného vydavatelství C.H. Beck, která je zde částečně dostupná zdarma přes internet.