Jan Sommerfeld byl zvolen do poradního sboru ČNSP

18. května 2018 se konala členská schůze Česko-německého spolku právníků (Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung – DTJV). Členská schůze volila nové představenstvo a poradní sbor. Do poradního sboru zvolila německého avokáta Jana Sommerfelda.

Německý advokát Jan Sommerfeld je členem poradního sboru Česko-německého spolku právníků

Po členské schůzi se konala odborná konference „50. let Pražského jara a odhodlání ke svobodě“ za účasti ministra spravdlnosti v demisi JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D.

Česko-německý spolek právníků byl založen v roce 1993. Mezi zakladatele spolku patři mimo jiné bývalý ministr Cyril Svoboda.

Článek o členské schůzi naleznete zde.