Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE je advokát a Rechtsanwalt (německý advokát) s kanceláří v Praze.  Studoval na Gottfried Wilhlem Leibniz Univerzitě v Hannoveru (Německo) a Karlově Univerzitě v Praze. Poskytuje právní poradenství v oblasti německého práva v českém, německém a anglickém jazyce. Zaměřuje se na česko-německé, přeshraníční případy.  Před jeho činností jako advokát působil mimo jiné na Velvyslanectví Spolkové republiky Německa a v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře v Praze.

Německá advokátní kancelář Sommerfeld se nacházi přimo v centru Prahy nedaleko Karlovo náměstí. Zde se dozvíte víc o kanceláři.