Spustili jsme portál Strafrecht.cz ohledně trestního práva v ČR

Společně s českými kolegy z advokátní kanceláře Mgr. Hartmanová & JUDr. Steininger, LL.M. jsme spustili informační portál Strafrecht.cz. Informujeme zde ohledně trestního práva v ČR hlavně v německém jazyce.

Informace ohledně trestního práva také v českém jazyce

Informace na stránkách Strafrecht.cz poskytujeme ale rovněž v českém jazyce. Dozvíte se tam podrobné informace o trestním právu hmotném a o průběhu trestního řízení.

Stránky Strafrecht.cz se zabývají zejména s následujícími tématy:

  • Jak probíhá prověřování a trestní stíhání?
  • Práva obviněného
  • Zadržení osoby podezřelého/obviněného
  • Vazba a podmínky výkonu vazby
  • Jazyk řízení, právo na tlumočníka
  • Podání obžaloby
  • Řízení před soudem prvního stupně
  • Trestní příkaz
  • Práva obžalovaného
  • Nutná obhajoba, právo na obhajobu bezplatnou
  • Odvolací řízení
  • Řízení proti uprchlému
  • Evropský zatýkací rozkaz (EZR)
  • Podmínky výkonu trestu odnětí svobody