Německý advokát se stal členem německého spolku pro mezinárodní dědické právo

Přeshraniční pozůstalostí, čím dál tím víc přibývají. V dnešní době se setkáme například se situací, že pozůstalost českého občana, který žil dlouhodobě v Německu podléhá německému právu, stejně jako pozůstalost německého občana, který dlouhodobě žil v na území České republiky, se řídí podle německého práva. Otázku, kterým právem se řídí pozůstalost, teď jednotně pro celou Evropskou unii upravuje nařízení Řím IV, které také připouští volbu práva v rámci poslední vůle.

Pro advokátní praxi to znamená, že se v každodenní práci můžeme setkat s nutností aplikace cizího právního řádu. Proto se stal německý advokát Jan Sommerfeld členem německého spolku pro mezinárodní dědické právo „Erben International e.V.“, který sdružuje odborníky na dědické právo z celého světa, kteří společně vydávají odborné publikace na úpravu dědického práva jednotlivých zemí celého světa v německém jazyce.

Profil německého advokáta Jana Sommerfelda na stránkách spolku najdete zde.