Německý obchodní rejstřík (Handelsregister) je v SRN veřejný rejstřík, který obsahuje zákonem předepsané informace o obchodnících a obchodních společností. Nejdůležitější ustanovení ohledně obchodního rejstříku obsahuje německý obchodní zákoník (Handelsgesetzbuch, ve zkratce HGB).

Informace o podnikatelích a obchodních korporacích

Rejstřík se skládá ze dvou oddělení, oddělení A (mj. jednotliví podnikatelé, osobní společností typu oHG (německá veřejná obchodní společnost) a KG (německá komanditní společnost)) oddělení B (kapitálové společnosti např. GmbH, AG). Zkratky pro tyto oddělení jsou HRA a HRB.

Jak získat informace z německého obchodního rejstříku?

Informace z německého obchodního rejstříku na rozdíl od českého obchodního rejstříku nejsou v Německu veřejně přístupné na internetu. Pro nahlížení do obchodního rejstříku na internetu je nutná registrace na portálu obchodních rejstříků. Informace nejsou zdarma. Nahlédnutí do každého dokumentu je zpoplatněné.

Informace z německého obchodního rejstříku od německého advokáta

Pokud budete potřebovat informace z německého obchodního rejstříku, můžete se na nás obrátit. Máme dálkový přístup do německého obchodního rejstříku.