Dopravní nehody znamenají vždy velké starosti. Potíže s řešením právních následků jsou obzvlášť velké, když se uskutečnila havárie v zahraničí. Jazyková bariéra a případná aplikace cizího právního řádu jsou pro poškozené často velké problémy.

 

Rozhodné právo při dopravní nehodě v Německu

Dojde-li v Německu k dopravní nehodě, tak se řídí nárok na náhradu škody a bolestné zpravidla německým právem. Případný soudní spor se obvykle povede též v Německu.

Odpovědné osoby: řidič, provozovatel vozidla a pojišťovna

Za dopravní nehodu podle německého práva odpovídají zpravidla jak řidič, tak provozovatel vozidla.  Vedle toho máte možnost požadovat náhradu škody a bolestné přímo od pojistitele povinného ručení provozovatele vozidla.

Náhrada škody se řídí kvótou

Jedna z hlavních otázek pro odpovědnost řidiče, provozovatele vozidla a pojišťovny za škodu bude, kdo a do jaké míry zavinil nehodu. Podle toho se totiž tvoří kvóta, za kterou bude odpovídat protistrana. Kvóta může například činit 50:50, 20:80 anebo 40:60.

Poměr se určuje pro každý případ individuálně. Přitom se zohledňuje hlavně také, kdo porušil která pravidla silničního provozu. Tvoření kvóty často není úplně jednoduché, a to z právních důvodů a důvodů dokazování. Právní skutečnost, která by vedla pro Vás k výhodnější kvótě se totiž musí dokazovat. Proto je důležité, že si v případě nehody zajistíte kontakty na veškeré svědky.  Pro zhodnocení, jaká kvóta se ve Vašem případě na konec uplatní, bude rozsáhlá německá judikatura vodíkem a ta není vždy jednoznačná.

Kvóta 100:0 – protistrana odpovídá za celou škodu

Existují také případy, kdy protistrana odpovídá za celou škodu. Ke kvótě 100:0 dochází ale jen za předpokladu, že řidič způsobil dopravní nehodu v důsledku zvlášť hrubého porušení pravidel silničního provozu.

Váš nárok na náhradu škody: co můžete požadovat od protistrany?

Když se řídí náhrada škody při dopravní nehodě německým právem, je výhodou znát Vaše nároky, neboť se rozsah náhrady škody podle německého práva od českého práva liší. Německé právo ustanovuje například povinnost na náhradu škody za určité položky,  které by Vás možná vůbec nenapadly uplatňovat.

Proto se často vyplatí konzultovat dopravní nehodu s advokátem, a to i protože za určitých podmínek je protistrana povinna nahradit náklady za advokáta až do výše odměny, která by advokátovi náležela podle německého zákona o odměňování advokátů.

Náhrada může za určitých podmínek například zahrnout následující položky

 • lékařské vyšetření, rehabilitace, lázně apod.
 • pořízení nového vozidla dle hodnoty zničeného vozidla
 • oprava vozidla a to bud‘ skutečné náklady včetně DPH, v případě, že se provede oprava anebo fiktivní náklady v případě, že se neprovede oprava
 • ztráta na hodnotě vozidla v důsledku nehody (auto má po nehodě i přestože bylo opravené, nižší hodnotu)
 • odtažení poškozeného auta
 • vyhotovení znaleckého posudku pro zjištění výše (náklady na opravu, ztráta na hodnotě vozidla, zbývající hodnota poškozeného vozidla) a příčin škody
 • nájemné za náhradní automobil z autopůjčovny
 • náklady za ubytování, např. hotel
 • náhradní dopravu vlakem, autobusem, letadlem apod.
 • paušální náhrada pro výdaje za poštovné, telefonování atd. v souvislosti s vyřizováním náhrady škody (podle judikatury Nejvyššího německého soudu BGH činí tento paušál momentálně 25 EUR)

Bolestné: které nároky máte podle německého práva?

Často náleží pasažérům vozidla také bolestné. Bolestné se určuje pro každý případ individuálně.  Pro dokazování nároku na bolestné se doporučuje nechat zjistit zdravotní stav a zranění bezprostředně po nehodě, a to i v případě, když zpočátku nemáte žádné zdravotní potíže. Lékařská zpráva, rentgenové snímky apod. se totiž mohou stát důležitými důkazními prostředky v případném soudním řízení. Byly-li tyto důkazní prostředky pořízeny později, bude moci protistrana namítat, že zranění vůbec nesouvisí s nehodou.

Náhrada za potíže při vedení domácnosti

Vedle bolestného Vám může náležet také náhrada za potíže při vedení domácnosti, a to dokonce i v případě, že Vám vůbec nevznikly náklady na pomoc při vedení domácnosti, protože Vám například pomáhali příbuzní nebo známí bezplatně.

Dopravní nehoda, přestupky a trestně právní odpovědnost

Dopravní nehody jsou v Německu za určitých okolností také spojeny s trestním řízením nebo řízením o přestupku. I v těchto případech jsme schopni poskytnout právní radu.

Zajistíme pro Vás jako německá advokátní kancelář v Praze zejména:

 • Mimosoudní korespondenci s pojišťovnou za účelem vymáhání náhrady škody a bolestného
 • Uplatňování Vaších nároku u německých soudů
 • Zastupování v trestním anebo přestupkovém řízení v souvislosti s dopravní nehodou