Německý advokát se stal členem německého spolku pro námořní arbitráž – je veden v seznamu rozhodců

Představenstvo německého spolku pro námořní arbitráž (German Maritime Arbitration Association) přijal německého advokáta Jana Sommerfelda, vzhledem k jeho specializaci na přeshraniční soukromě právní případy, jako člena. Členy spolku pocházejí nejen z Německa ale i z celého světa, například z USA, Velké Británie, Španělska, Nizozemska atd. Prvním členem spolku z České republiky je Jan Sommerfeld.

Zároveň vede spolek GMAA německého advokáta Jana Sommerfelda v seznamu rozhodců. Seznam rozhodců spolku GMAA najedete zde.

Jan Sommerfeld je veden v seznamu anglicky mluvících advokátů britské ambasády v Praze

Britská ambasáda vede seznam anglicky mluvících advokátů pro Českou republiku. Ke dni 04.12.2017 zařadila také německého advokáta Jana Sommerfelda, který poskytuje právní poradenství v oblasti německého práva v Praze, spolu s jeho kolegy z advokátní kanceláři Hartmanová & Steininger, do tohoto prestižního seznamu.

Výpis ze seznamu ambasády

Německý advokát se stal členem německého spolku pro mezinárodní dědické právo

Přeshraniční pozůstalostí, čím dál tím víc přibývají. V dnešní době se setkáme například se situací, že pozůstalost českého občana, který žil dlouhodobě v Německu podléhá německému právu, stejně jako pozůstalost německého občana, který dlouhodobě žil v na území České republiky, se řídí podle německého práva. Otázku, kterým právem se řídí pozůstalost, teď jednotně pro celou Evropskou unii upravuje nařízení Řím IV, které také připouští volbu práva v rámci poslední vůle.

Pro advokátní praxi to znamená, že se v každodenní práci můžeme setkat s nutností aplikace cizího právního řádu. Proto se stal německý advokát Jan Sommerfeld členem německého spolku pro mezinárodní dědické právo „Erben International e.V.“, který sdružuje odborníky na dědické právo z celého světa, kteří společně vydávají odborné publikace na úpravu dědického práva jednotlivých zemí celého světa v německém jazyce.

Profil německého advokáta Jana Sommerfelda na stránkách spolku najdete zde.

Spustili jsme portál Strafrecht.cz ohledně trestního práva v ČR

Společně s českými kolegy z advokátní kanceláře Mgr. Hartmanová & JUDr. Steininger, LL.M. jsme spustili informační portál Strafrecht.cz. Informujeme zde ohledně trestního práva v ČR hlavně v německém jazyce.

Informace ohledně trestního práva také v českém jazyce

Informace na stránkách Strafrecht.cz poskytujeme ale rovněž v českém jazyce. Dozvíte se tam podrobné informace o trestním právu hmotném a o průběhu trestního řízení.

Stránky Strafrecht.cz se zabývají zejména s následujícími tématy:

 • Jak probíhá prověřování a trestní stíhání?
 • Práva obviněného
 • Zadržení osoby podezřelého/obviněného
 • Vazba a podmínky výkonu vazby
 • Jazyk řízení, právo na tlumočníka
 • Podání obžaloby
 • Řízení před soudem prvního stupně
 • Trestní příkaz
 • Práva obžalovaného
 • Nutná obhajoba, právo na obhajobu bezplatnou
 • Odvolací řízení
 • Řízení proti uprchlému
 • Evropský zatýkací rozkaz (EZR)
 • Podmínky výkonu trestu odnětí svobody